!! OBS !!
Søndag 28. maj holder vi lukket for frokostservering grundet selskab.
Mandag 29. maj holder vi lukket hele dagen grundet selskab.

Ferielukket fra mandag 04. september til og med mandag 18. september.

LAG Projekter

Bånd - top@2x

Renovering af Hotel Møen

Efter at Fonden Møns Bygningsfornyelse i 2013 overtog ejerskabet af Hotel Møen, er der  gennemført omfattende renoveringer af de gamle hotelbygninger og gårdrummet. Renoveringerne er opdelt i flere projekter vedr. hhv. bygninger og gård. 

Projekterne har følgende enslydende titler: 

ProjektEn rejse i fortiden – genskabelse af det unikke, historiske gårdmiljø på Hotel Møen i Stege“. 

ProjektEn rejse i fortiden – genskabelse af det klassiske provinsbyhotel Hotel Møen, som moderne virksomhed i autentisk stil“.

Projekternes formål er at styrke Hotel Møen – som virksomhed og kulturmiljø – ved at udnytte udviklingspotentialer i hotellets autentiske gårdrum.

Konkret sigtede projekterne på:

  • At udskifte den nedslidte gårdbelægning med en ny, der passer til stedet og gøre gården anvendelig som opholds- og serveringsområde;

  • At påbegynde en ’oplevelsesrute’, der skal iscenesætte fortællingen om Hotel Møen og kvalitetsudvikle det historiske bymiljø;

  • At handicapvenliggøre hotelgården og skabe bedre adgangsmuligheder for bevægelseshæmmede, også til hotellets hovedbygning.

Projekterne er finansieret af LAG Sydsjælland / Den Europæiske Landbrugsfond, Fanefjord Sparekasses Fond, Vanførefonden og Vordingborg Kommunes Tilgængelighedspulje samt Real Danica.

Derudover er der blevet genopført værelser på Hotel Møen. Dette projekt har følgende titel: 

Projekt “Etablering af B&B – værelser mv. på Hotel Møen”

Projektets formål er at supplere Hotel Møens kerneydelse indenfor restaurantionsvirksomhed med et tilbud om overnatning, som bl.a. kan styrke turistmiljøet i Stege midtby. 

Projektet er finansieret af LAG Sydsjælland.

Klik her for at læse mere om Den Europæiske Landbrugsfond.

Projektet er støttet af LAG Sydsjælland / Den Europæiske Landbrugsfond, Fanefjord Sparekasses Fond, Vanførefonden og Vordingborg Kommunes Tilgængelighedspulje.