LAG Projekter

Bånd - top@2x

Renovering af Hotel Møen

Efter at Fonden Møns Bygningsfornyelse i 2013 overtog ejerskabet af Hotel Møen, er der  gennemført omfattende renoveringer af de gamle hotelbygninger og gårdrummet. Renoveringerne er opdelt i flere projekter vedr. hhv. bygninger og gård. 

Projekterne har følgende enslydende titler: 

ProjektEn rejse i fortiden – genskabelse af det unikke, historiske gårdmiljø på Hotel Møen i Stege“. 

ProjektEn rejse i fortiden – genskabelse af det klassiske provinsbyhotel Hotel Møen, som moderne virksomhed i autentisk stil“.

Projekternes formål er at styrke Hotel Møen – som virksomhed og kulturmiljø – ved at udnytte udviklingspotentialer i hotellets autentiske gårdrum.

Konkret sigtede projekterne på:

  • At udskifte den nedslidte gårdbelægning med en ny, der passer til stedet og gøre gården anvendelig som opholds- og serveringsområde;

  • At påbegynde en ’oplevelsesrute’, der skal iscenesætte fortællingen om Hotel Møen og kvalitetsudvikle det historiske bymiljø;

  • At handicapvenliggøre hotelgården og skabe bedre adgangsmuligheder for bevægelseshæmmede, også til hotellets hovedbygning.

Projekterne er finansieret af LAG Sydsjælland / Den Europæiske Landbrugsfond, Fanefjord Sparekasses Fond, Vanførefonden og Vordingborg Kommunes Tilgængelighedspulje samt Real Danica.

Derudover er der blevet genopført værelser på Hotel Møen. Dette projekt har følgende titel: 

Projekt “Etablering af B&B – værelser mv. på Hotel Møen”

Projektets formål er at supplere Hotel Møens kerneydelse indenfor restaurantionsvirksomhed med et tilbud om overnatning, som bl.a. kan styrke turistmiljøet i Stege midtby. 

Projektet er finansieret af LAG Sydsjælland.

Klik her for at læse mere om Den Europæiske Landbrugsfond.

Projektet er støttet af LAG Sydsjælland / Den Europæiske Landbrugsfond, Fanefjord Sparekasses Fond, Vanførefonden og Vordingborg Kommunes Tilgængelighedspulje.